Styrelsen

            Styrelsen

 

Ordförande                                             Sekreterare

Emil Olsson                                                                  Eva Andrée

emil_olsson_22@hotmail.com                                     eva@andree.nu

 

Kassör

Anette Banås

anette.banas@telia.com

 

Ledamöter

Christian Fallqvist                                                        Mattias Andersson

christianfallqvist@gmail.com                                       ma.andersson_@hotmail.com

 

Kerstin Kandziora                                                        Roger Johansson

kerstin.kandziora66@gmail.com                                 0702 – 48 58 25

 

Revisorer

Magnus Lilliecrona            Birgit Carlsson

 

Valberedning

Ingrid Brelind                      Ingmarie Åkesson

 

.

Stadgar

    §1 Horredsbygdens byalag omfattar Horred, Istorp och Öxnevalla församlingar. Byalaget har som målsättning att vid gemensamma sammankomster, partipolitiskt och religiöst obundet, dryfta och befrämja medborgarnas allmänna intressen, verka för bygdens utveckling, vara informationsorgan i aktuella frågor samt genom olika aktiviteter verka för trevnad och sammanhållning i bygden   §2   Byalagets angelägenheter handhavs av …

Visa sida »