Fiber

Det pågår fibernätsutbyggnad i hela Horredsbygden. Olika föreningar och Marks kommun är aktörer i utmaningen att möjliggöra fibertäckning till alla som vill ha tillgång.

Anmäl ditt intresse – om du inte redan gjort det – till respektive aktör enligt nedan.

Fiber för Istorp och Öxnevalla är en ekonomisk förening som etablerar fibernät öster om Viskan. Se mer information via hemsidan www.fibisox.se

Fiber Väster om Viskan är en ekonomisk förening som etablerar fibernät väster om Viskan och utanför tätorten Horred. Hemsida med mer information finns på http://lindhult.allweb.se/

Marks Kraftvärme och Marknet Fiber är kommunala bolag som etablerar fiber i tätorten Horred. Mer information finns på http://markkraftvarme.se/pages/stadsnat