↑ Åter till Bra att veta

Samhällsservice

Apoteksutlämning finns i ICA Nära i Horred, tel 0320 18010

Badplats finns t ex i Horred, där Marks kommun har simskola under några sommarveckor varje år

Banktjänster finns via Varbergs Sparbank i Horred, även bankomat

Bensinstationer finns vid norra och södra utfarterna av Horred på Rv41, samt centralt i Horred

Bibliotek finns i Horred, tel 0320 217765

Bilservice finns på flera ställen i bygden

Bokningstaxi finns via Bilisten i Horred, tel 0320 80136

Boulebana finns mellan Idrottshallen och Horreds IF fotbollsplan

Bussgods hämtas ut på Bil och Motor i Horred, tel 0320 80635

Elnätet opereras av Varbergsortens Elkraft Ek För i Veddige

Fiber – se information här

Folktandvård finns i Horred, tel 010-4419721

Frimärken och annan postservice tillhandahålls av ICA Nära i Horred, tel 0320 18010

Hallandstrafiken kör vardagar en daglig tur mellan Istorp och Varberg

Hjärtstartare finns i bygden, se www.hjartstartarregistret.se

Idrottshallar finns i den kommunala skolan och i idrottshallen, med olika aktiviteter Kommunal information och service finns samlat på www.mark.se och via tel 0320 217000

Lekplatser finns framför allt i Horred

Närhälsan finns i Horred, tel 010-47333933 – lista dig där! Se även www.narhalsan.se

Paketutlämning finns via Bilisten, tel 0320 80136, eller ICA Nära i Horred, tel 0320 18010

Postlådor för post finns på ett antal platser i bygden, med tidig vardagstömning. I Horred töms lådan

utanför ICA Nära vardagar kl 16.00, och en gång på vanliga helger.

Räddningstjänsten finns i nybyggd fastighet i Horred, tel 112

Spelbutik finns via ICA Nära i Horred, tel 0320 18010

Systembolagsutlämning finns via Bilisten i Horred, tel 0320 80136

Tennisbana finns nedanför/öster om Horreds IF klubbhus

Veterinär finns utanför Horred

Västtrafik trafikerar med buss och tåg i olika riktningar – men det finns inget försäljningsställe i bygden.

Du kan fylla på kontoladdning på tåget, men inte på bussar.

Återvinningsstation åtkomligt hela tiden finns i Horred, se på karta, kundtjänst för mer

information tel 0320 217055. Om det är skräpigt eller trasigt på återvinningsstationen, ring 0200 880311 eller via www.ftiab.se . Flera gånger vår och höst kommer kommunens mobila grovsoptur till Horred, för information besök www.mark.se Återvinningscentral finns vid Skene Skog, se vis www.mark.se