Jun 12 2016

Istorps cykelfest

Istorps cykelfest, som går av stapeln den 2 juli. Mat i gamla och nya vänners sällskap, Cykling och gemenskap, och härlig avslutning tillsammans!
Mer information att få, och anmälan till: Fredrik 0705-667142, Marie 0705-669952. Kent 0702-362414 eller/och Mats 0761-006657

Jun 07 2016

Utveckling av hemsidan

Nu utvecklar vi och designar om vår hemsida!

Vi håller på att arbeta om vår hemsida. Vi tar tacksamt emot feedback på vårt arbete med hur Horredsbygdens Byalags hemsida ska se ut framöver.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Sep 29 2013

Vad händer med vårt Ekås?

Vad händer med äldreomsorgen på vårt Ekås?

Byalaget arrangerar stormöte onsdagen den 9 oktober klockan 19-21 i Bygdegården. Tommy Karlsryd (s) och P-O Hermansson (kd) kommer att inledningstala och därefter har vi fika och diskussion där alla får komma till tals. Som samtalsledare fungerar Kjell Hugoson.

Vi bjuder på äppelkaka och kaffe från ICA i Horred.

 

Apr 18 2013

Rapport från stormöte om nybyggnation av hyreslägenheter

Mötet hölls i Bygdegården och det var sammanlagt 37 personer närvarande. Mötet riktade sig till personer som själva i framtiden vill bo i en hyreslägenhet i bygden. Syftet med mötet var att förtydliga vilken sorts lägenheter som efterfrågas, var de kan ligga och för vilken målgrupp de bör byggas.

Mötesupplägg
För att skapa möjligheter för alla att göra sina röster hörda hade vi under första timmen diskussioner i smågrupper.
I varje grupp hade vi en person som förde anteckningar. Andra timmen samlades vi i helgrupp. De som hade fört anteckningar fick kortfattat presentera vad respektive grupp kommit fram till.

Resultat
Det visade sig att samtliga grupper kommit fram till ungefär samma sak. Det finns en efterfrågan på hyreslägenheter i varierande storlekar. Lägenheterna bör byggas med en mångfald av målgrupper i åtanke, däribland äldre. Det som

efterfrågas är alltså en blandboende för både äldre och yngre. Tillgänglighetsanpassning är viktigt, särskilt i lägenheter som är avsedda för äldre personer.
Lägenheterna bör för tillgänglighetens skull byggas i enplan. Det är av vikt att priset blir så lågt som möjligt, standarden bör därför vara relativt enkel. Vissa gemensamhetsutrymmen finns det ändå önskemål om, exempelvis nämndes festlokal och gemensam tvättstuga. För att få ner kostnader och skapa utrymme för sociala aktiviteter bör det organiseras ett samarbete bland de boende när det gäller trädgårdsarbete och snöröjning. En kooperativ hyresrättsförening kan bli aktuell för att organisera boendet. När vi kommit lite längre i planeringen kan byggnationen annonseras ut så att vi hittar ett lämpligt företag som bygger. Det blev också tydligt att flera personer önskar att byggandet blir av så fort som möjligt, därför är det av vikt att vi redan nu sätter igång med att föra planeringen vidare.

Hur går vi vidare?
Byalaget kan verka för att en grupp som själva vill bo kommer igång med planeringen. Tjugotvå personer lämnade sina telefonnummer för att de vill bli kontaktade med mer information om processen. Det vi nu kan göra är att ringa runt till alla för att se om det finns intresse för ytterligare ett möte innan sommaren.

En övrig idé som lyftes på mötet
En annan idé som lyftes var att det skulle kunna gå att inreda rum på Ekås så att de kan hyras ut som vanliga lägenheter.

Apr 10 2013

Stormöte om nybyggnation av hyreslägenheter

Måndagen den 15 april kl. 19.00 – 21.00
Lokal: Bygdegården

Vi i byalagets styrelse har från flera håll fått
indikationer på att det finns en efterfrågan på fler
hyreslägenheter i bygden. På stormötet vill vi
skapa en tydligare bild av hur efterfrågan ser ut.
Därför är det främst till dig som i framtiden vill bo i
hyreslägenhet i Horredsbygden som vi riktar den här
inbjudan.

Frågeställningar för mötet: Var kan hyreslägenheterna
lämpligen byggas och ungefär hur kan de utformas?
Vilka behov finns?

Vilken sorts målgrupp ska lägenheterna byggas för?
En blandad målgrupp eller någon sorts generations-
eller konceptboende?

Mötet leds av Kjell Hugosson och avslutas med enkelt
fika från ICA i Horred.

Tidigare inlägg «